с. Бабяк

Персонал

Персоналът се състои от 23 педагози , 2 административен персонал и 6, непедагогически персонал:

35486_1381168795480474_482488162_n

1. Акия Мусов Мусов-директор

2.  Сабрия С.Ниньов,гл.учител по БЕЛ

3. Мустафа Р. Тачев ,ст.учител по физика и астрономия

4. Яхия С.Яхиов ,ст.учител по история и цивилизация

5. Салих А.Ревански ,ст.учител по биология и химия

6. Надежда А. Дунгьова,ст.учител по англ.ез. и география

7. Ибрахим М.Джембазки,ст.нач.учител

8. Мустафа Д.Тачев ,ст.нач.учител

9. Муртаза  А.Дунгьов,ст.нач.учител

10. Муса А.Дунгьов,ст.нач.учител

11. Хава М.Манзурска,ст.нач.учител

12. Емине М.Вакльова,ст.нач.учител по англ.език

13. Исмаил А.Исмаил ,ст.нач.учител

14. Фатиме А.Куньова ,ст.възпитател

15. Решиде И.Читакова,ст.нач.учител

16. Сабие Р.Вакльова ,ст.възпитател

17. Рукие И.Вакльова ,ст.възпитател

18. Акия И.Вакльов,ст.учител по математика

19. Анифе И.Узунова ,ст.нач.учител

20. Вайда Дж.Тачева, ст.възпитател

21. Ася С.Орцева, учител по ИТ

22. Росен Р.Тачев ,ст.възпитател

23. Мустафа И.Атипов, ст.нач.учител

24. Найме Ибрахимова Бъскова, ст.учител на ПДГ